Rosor

Rosen är en älskad blomma och det är inte så konstigt. De är både vackra, rikblommiga och doftar gott. Rosor kan med fördel blandas med andra perenner, men är också vackra som solitärer. Det finns en mängd olika varianter att välja på och de passar i alla typer av trädgårdar. 

Storblommiga rabattrosor: 

Har stora fylda välformade blommor som ofta doftar gott. De blommar länge, från slutet avjuni fram till hösten. Trivs i djup näringsrik jord och soliga lägen. Fin som snittblomma.
  

Klasblommiga rabattrosor: 

Mycket rikblommiga. Blommorna sitter i klasar. Blommar från juni fram till hösten. Trivs i soliga lägen i djup och näringsrik jord. Fin i grupper, i rabatter, tillsammans med perenner, buskar och barrväxter. Bland de klasblommiga rabattroserna finns även utmärkta marktäckare.
Moderna buskrosor:
Är av samma typ och form som de klasblommiga rabattrosorna, men har ett kraftigare växtsätt. De blir högre och bredare. Passar bra i stora rabatter och en del passar även som klätterros.  

Klätterrosor:  

Finns i olika grupper. En del blommar rikt en gång på högsommaren. Dessa är ofta mycket kraftigväxande, friska och härdiga. Andra blommar kontinuerligt hela sommaren. Dessa har ofta större blommor och är inte fullt så starkväxande.  

Klätterrosorna är fina att samplantera med klematis då de brukar trivas i samma jord. De trivs i ljusa till halvskuggiga lägen och passar bra att plantera vid pergolor, rosenbågar, staket, spaljeer eller klättrande i träd.  

Kanadensiska rosor:  

Härdigare  klasblommiga rabattrosor, buskrosor och klängrosor som kommer frånförsöksstationer i Kanada. Blommar hela sommaren och en del sorter påminner om gammaldags rosor.  

Gammaldags rosor:  

En stor grupp rosor med olika härstammning. De flesta har en mycket rik blommning som doftar gott. En del börjar blomma tidigt och en del är remonterande.De är mycket härdiga ochtrivs både i ljusa, halvskuggiga och skuggiga lägen. Fina som solitärer, gruppvis eller som friväxande häckar.  

Trivs i djup näringsrik jord.  

Tips och råd!  

Plantera rosorna i en bra rosjord. Jorddjupet ska vara 40-50cm. Har det tidigare vuxit rosor på samma plats ska man byta ut jorden i hela planteringsgropen.  

Rabattrosor beskärs på våren när björkarna börjar få ”musöron”, ca 5-10cm ovanför jordytan. Klipp vid ett ”öga” som pekar utåt. Moderna buskrosor beskärs vid samma tid ca 40-50 cm ovan jord. och svaga grenar tas bort helt. Klätterrosor och gammaldags buskrosor gallras så att de inte blir för risiga. De som blivit torrt klipps bort.  

På sommaren kan man regelbundet skära bort utblommade rosor. Man får då en rikare höstblomning. På klasblommiga sorter skärs hela klasen bort vid ett blad som är riktat utåt från buskens cenrum.  

För att skydda rosorna under vintern bör man kupa upp jord eller täckbark runt rosorna för att skydda förädlingsstället. Skydda med ris eller skuggväv mot den starka solen på vårvintern.