Buskar

När man planterar buskar kan man ha olika användningsområden. Det kan vara bra att fundera igenom vad som är viktigast för just dig. Ibland är blomningen och färgprakten det viktigaste, ibland vill man plantera buskar för att få insynsskydd eller skydd mot blåst. Andra gånger kan det vara så att man vill ha något som klarar att stå i ett utsatt läge eller för att få en inramning av trädgården. Fördelen med att plantera buskar är att de finns i en oändligt antal varianter, vilket gör det lätt att hitta något för de flesta lägen. Det finns många utsökta dvärgbuskar som passar i stenpartier och samplanteringar med perenner och barrväxter. Andra är vackra som solitärer och en del passar som marktäckare.